Prisar i lågsesong – 01.10. til 30.04.

Campinghytte 2-4 pers

NOK550,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 650,- pr. natt i helgene

Laftehytta eller Stabburet 5 pers

NOK990,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1200,- pr. natt i helger

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK1200,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1410,- pr. natt i helger

Yvistoga 14 pers

NOK2300,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2660,- pr. natt i helger

Pålehytta 1-6 pers

NOK1850,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2360,- pr. natt i helger

Prisar i mellomsesong – 01.05. til 19.06. og 20.08. – 30.09.

Campinghytte 2-4 pers

NOK650,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 755,- pr. natt i helger

Laftehytta eller Stabburet 5 pers

NOK1200,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1430,- pr. natt i helger

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK1410
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1850,- pr. natt i helger

Yvistoga 14 pers

NOK2660
 • Pr. natt i vekedagane
 • 3150,- pr. natt i helger

Pålehytte 5-7 pers

NOK2360
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2900,- pr. natt i helger

Prisar i høgsesong – 20.06. til 19.08.

Campinghytte 2-4 pers

NOK755,-

Laftehytta eller Stabburet 5 pers

NOK1430,-

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK1850,-

Yvistoga 14 pers

NOK3150,-

Pålehytta 6 pers

NOK2900,-

Få rabatt ved å booke hytte på nisser.no!

(Lys grått felt på fyrste side – legg inn datoar eller trykk på vis tilgjengelegheit i kalender)

Hyttene må ryddast før vask, og søppel må tømmast.

Ein kan bestille ferdig oppreidd seng for 200,- pr. sengeplass.

Det er ikkje mogeleg å booke korttidsplass for camping, men vi har plass til alle 🙂

Storgamme for inntil 30 personar: 220,- pr. person pr. natt. Det kan komme andre i gamma til denne prisen. (Heile gamma/hytta kan leigast for kr. 2000,- pr. kveld/natt i vekedagane og kr. 2500,- i helgene. Vask på kr 500,- kjem i tillegg.

Leige av Bestestøga (festlokal med kjøkken): 1 døgn 7500. Dette inkluderer oppvarming/ved/vask av lokalet. Gjestene rydder sjølve og tømmer søppel, samt ordnar oppvask av bestikk, kjelar o.l. Dersom lokalet er ledig, kan ein kome og dekke til kvelden før arrangementet uten tillegg i pris.

Bryllaup i Bestestoga fredag-sundag 8900,-

Lade elbil: Det er ikkje tillat å lade på strømstolpar på campingplassen, kun på dei nye hurtigladarane ved resepsjonen. (pris 4,80 pr kWh)

Moglegheit å leige syklar, båtar, kanoar, kajakk, SUP brett, vannskuter, m.m.

Det er også mogeleg å betale med vipps på campingplassen, ved å søkjee opp Nisser Hyttegrend og Camping eller vippsnummer: 92879.

Campingavgifter

Bubil/campingvogn

NOK380,-
 • (intil 5 pers, inkludert strøm)
 • Opphald over 9 dagar = 15 % rabatt.

Stort telt

NOK340,-
 • (intil 5 pers, inkludert straum)

Bubil/campingvogn

NOK320,-
 • (intil 2 pers, inkl. straum)

Lite telt

NOK260,-
 • (intil 2 pers, inkl. straum og bil)

Sesongleige sommar

NOK10250,-15.4 - 15.10
 • + straum (forskotsbetaling)

Sesongleige vinter

NOK5650,-16/10 til 14/4
 • + straum (forskotsbetaling)

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK4700,-
 • innandørs ved kapasitet

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK2650,-
 • ute ved fast plass

Straum for faste kundar

NOK2,80,-
 • pr. kWh

Leige av båtplass på NHC

Båtplass brygge

NOK3500,- 01.04 - 01.11
 • Prisen gjeld også for bøye mot uteriggar

Båtplass brygge, ikkje fast gjest

NOK5550,- 01.04 - 01.11
 • Inkludert parkering, på anvist plass, ved skogen

Båtplass bøye v/brygge

NOK2440,- Vår bøye
 • (2000,- kr m/eiga bøye)

Båtplass m/eiga bøye

NOK1220,-
 • På anvist plass v/strand

Båtopplag ute

NOK1100,- Vinter
 • (Sommar: 800,- kr)

Båtopplag inne

NOK300,- pr m2
 • Sommar og vintersesong