Byggeprosessen steg for steg

Smarte hytter har stadig nye og spennande prosjekt. I sommar bygger dei ein heilt ny modell, ei pålehytte i vasskanten. - Ja, dette er skikkeleg moro, seier Michael Berggren. Han og kona Åshild Reime står ved tomta, eller rettare sagt bergknausen, der fundamentet til den nye pålehytta er sett opp. Her kan den som leiger [...]