Prisar i lågsesong – 01.10. til 30.04.

Campinghytte 2-4 pers

NOK490,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 590,- pr. natt i helgene

Laftehytta 5 pers

NOK920,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1070,- pr. natt i helger

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK990,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1190,- pr. natt i helger

Yvistoga 14 pers

NOK2000,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2350,- pr. natt i helger

Pålehytta 5-7 pers

NOK1500,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1800,- pr. natt i helger

Prisar i mellomsesong – 01.05. til 30.06. og 11.08. – 30.09.

Campinghytte 2-4 pers

NOK590,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 710,- pr. natt i helger

Laftehytta 5 pers

NOK1120,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1350,- pr. natt i helger

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK1190
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1430,- pr. natt i helger

Yvistoga 14 pers

NOK2350
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2840,- pr. natt i helger

Pålehytte 5-7 pers

NOK2000
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2500,- pr. natt i helger

Prisar i høgsesong – 01.07. til 10.08.

Campinghytte 2-4 pers

NOK710,-

Laftehytta 5 pers

NOK1350,-

Hytte ved vatnet 6 pers

NOK1430,-

Yvistoga 14 pers

NOK2840,-

Pålehytta 5-7 pers

NOK2500,-

Få rabatt ved å booke hytte på nisser.no!

(Lys grått felt på fyrste side – legg inn datoar eller trykk på vis tilgjengelegheit i kalender)

Hyttene må ryddast før vask, og søppel må tømmast.

Ein kan bestille ferdig oppreidd seng for 200,- pr. sengeplass.

Det er ikke nødvendig å booke plass for camping.

Storgamme for inntil 30 personar: 200,- pr. person pr. natt. Det kan komme andre i gamma til denne prisen. (Hele gamma/hytta kan leies for kr. 2000,- pr. kveld/natt i vekedagane og kr. 2500,- i helgene. Vask på kr 400,- kjem i tillegg.

Leige av Bestestøga (festlokal med kjøkken): 1 døgn 5900, 2 døgn 6900. Dette inkluderer oppvarming/ved/vask av lokalet. Gjestene rydder sjølve og tømmer søppel, samt ordnar oppvask av bestikk, kjelar o.l. Dersom lokalet er ledig, kan ein kome og dekke til kvelden før arrangementet uten tillegg i pris.

Bryllaup i Bestestoga fredag-sundag 7900,-

Lade elbil: stort batteri: 100,- / Lite batteri: 65,- (ca. kr 2,- pr kwh)

Mulighet å leie sykler, 1-hjuling, båtar, m.m.

Campingavgifter

Campingvogn

NOK360,-
 • (intill 5 pers, inkludert strøm)
 • Opphald over 5 dagar = 10 % rabatt. Over 12 dager= 20% rabatt på alle dager

Stort telt/bubil

NOK310,-
 • (inntil 5 pers, inkludert straum og bil)

bubil

NOK250,-
 • (inntil 2 pers, uten straum

Lite telt

NOK250,-
 • (inntil 2 pers, inkludert straum og bil)

Sesongleige sommar

NOK9150,-15.4 - 15.10
 • + straum (forskotsbetaling)

Sesongleige vinter

NOK4290,-16/10 til 14/4
 • + straum (forskotsbetaling)

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK4150,-
 • innandørs ved kapasitet

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK2330,-
 • ute ved fast plass

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK1600,-
 • på anvist plass ved skogen

Leige av båtplass på NHC

Båtplass brygge

NOK3048,- 01.04 - 01.11
 • Prisen gjeld også for bøye mot uteriggar

Båtplass brygge, ikkje fast gjest

NOK5000,- 01.04 - 01.11
 • Inkludert parkering, på anvist plass, ved skogen

Båtplass bøye v/brygge

NOK2150,- Vår bøye
 • (1770,- kr m/eiga bøye)

Båtplass m/eiga bøye

NOK1050,-
 • På anvist plass v/strand

Båtopplag ute

NOK980,- Vinter
 • (Sommar: 670,- kr)

Båtopplag inne

NOK265,- pr m2
 • Sommar og vintersesong