Prisar i lågsesong – 1. 10 til 30. 4

Hytte (4) pers

NOK420,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 530,- pr. natt i helger

Hytte (5) pers

NOK790,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1000,- pr. natt i helger

Hytte (6) pers

NOK840,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1050,- pr. natt i helger

Yvistoga (14) pers

NOK1840,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2100,- pr. natt i helger

Prisar i mellomsesong – 1. 5. til 30. 6. og 11. 8. – 30. 9. + veke 40, 41, 8 og 9.

Hytte (4) pers

NOK530,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 630,- pr. natt i helger

Hytte (5) pers

NOK1100,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1200,- pr. natt i helger

Hytte (6) pers

NOK1200
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1320,- pr. natt i helger

Yvistoga (14) pers

NOK2150
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2640,- pr. natt i helger

Priser i høgsesong – 1. 7. til 10. 8.

Hytte (4) pers

NOK630,-

Hytte (5) pers

NOK1200,-

Hytte (6) pers

NOK1320,-

Yvistoga (14) pers

NOK2640,-

Me anbefalar å booke på nett! Ved manuell booking pr. telefon må ein betale eit bookinggebyr på kr. 200,- i tillegg.

Hyttene må ryddast før vask, og søppel må tømmast.

Ein kan bestille ferdig oppreidd seng for 200,- pr. sengeplass.

Storgamme for inntil 30 personar: 200,- pr. person pr. natt. Det kan komme andre i gamma til denne prisen. (Hele gamma/hytta kan leies for kr. 2000,- pr. kveld/natt i vekedagane og kr .2500,- i helgene. Vask på kr 400,- kjem i tillegg.

Leige av Bestestøga (festlokal med kjøkken): 1 døgn 5900, 2 døgn 6900. Dette inkluderer oppvarming/ved/vask av lokalet. Gjestene rydder sjølve og tømmer søppel, samt ordnar oppvask av bestikk, kjelar o.l. Dersom lokalet er ledig, kan ein kome og dekke til kvelden før arrangementet uten tillegg i pris.

Bryllaup i Bestestoga fredag-sundag 7900,-

Campingavgifter

Campingvogn

NOK360,- 15/4-15/10
 • pr. natt
 • Opphald over 10 dagar, avtal spesialpris

Stort telt/bubil

NOK295,- 15/4-15/10
 • (inntil 5 pers, straum og bil)

Lite telt

NOK240,- 15/4-15/10
 • (inntil 2 pers, straum og bil)

Sesongleige

NOK8850,-15/4-15/10
 • + straum (forskotsbetaling)

Sesongleige

NOK4150,-16/10-14/4
 • + straum (forskotsbetaling)

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK4100,-
 • innandørs ved kapasitet

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK2250,-
 • ute ved fast plass

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK1550,-
 • på anvist plass ved skogen

Påkopling vatn og avløp etter avtale.

Leige av båtplass

Båtplass brygge

NOK3000,- 01.04 - 01.11
 • Prisen gjeld også for bøye mot uteriggar

Båtplass bøye v/brygge

NOK2000,- Vår bøye
 • (1700,- kr m/eiga bøye)

Båtplass m/eiga bøye

NOK1000,-
 • På anvist plass v/strand

Båtopplag ute

NOK950,- Vinter
 • (Sommar: 650,- kr)

Båtopplag inne

NOK260,- pr m2
 • Sommar og vintersesong