Prisar i lågsesong – 1. 10 til 30. 4

Hytte (4) pers

NOK400,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 500,- pr. natt i helger

Hytte (5) pers

NOK750,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 950,- pr. natt i helger

Hytte (6) pers

NOK800,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1000,- pr. natt i helger

Yvistoga (14) pers

NOK1750,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2000,- pr. natt i helger

Prisar i mellomsesong – 1. 5. til 30. 6. og 11. 8. – 30. 9. + veke 40, 41, 8 og 9.

Hytte (4) pers

NOK500,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 600,- pr. natt i helger

Hytte (5) pers

NOK1030,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1150,- pr. natt i helger

Hytte (6) pers

NOK1150
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1250,- pr. natt i helger

Yvistoga (14) pers

NOK2050
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2500,- pr. natt i helger

Priser i høgsesong – 1. 7. til 10. 8.

Hytte (4) pers

NOK600,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 600,- pr. natt i helger

Hytte (5) pers

NOK1250,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1250,- pr. natt i helger

Hytte (6) pers

NOK1250,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 1250,- pr. natt i helger

Yvistoga (14) pers

NOK2500,-
 • Pr. natt i vekedagane
 • 2500,- pr. natt i helger

Me anbefalar å booke på nett! Ved manuell booking pr. telefon må ein betale eit bookinggebyr på kr. 200,- i tillegg.

Hyttene må ryddast før vask, og søppel må tømmast.

Ein kan bestille ferdig oppreidd seng for 200,- pr. sengeplass.

Storgamme for inntil 30 personar: 200,- pr. person pr. natt. Det kan komme andre i gamma til denne prisen. (Hele gamma/hytta kan leies for kr. 2000,- pr. kveld/natt i vekedagane og kr .2500,- i helgene. Vask på kr 400,- kjem i tillegg.

Leige av Bestestøga (festlokal med kjøkken): 1 døgn 5900, 2 døgn 6900. Dette inkluderer oppvarming/ved/vask av lokalet. Gjestene rydder sjølve og tømmer søppel, samt ordnar oppvask av bestikk, kjelar o.l. Dersom lokalet er ledig, kan ein kome og dekke til kvelden før arrangementet uten tillegg i pris.

Bryllaup i Bestestoga fredag-sundag 7900,-

Campingavgifter

Campingvogn

NOK340,- 15/4-15/10
 • pr. natt
 • Opphald over 10 dagar, avtal spesialpris

Stort telt/bubil

NOK285,- 15/4-15/10
 • (inntil 5 pers, straum og bil)

Lite telt

NOK230,- 15/4-15/10
 • (inntil 2 pers, straum og bil)

Sesongleige

NOK8450,-15/4-15/10
 • + straum (forskotsbetaling)

Sesongleige

NOK3900,-16/10-14/4
 • + straum (forskotsbetaling)

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK4100,-
 • innandørs ved kapasitet

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK2150,-
 • ute ved fast plass

Vinteropplag campingvogn/bubil

NOK1500,-
 • på anvist plass ved skogen

Påkopling vatn og avløp etter avtale.

Leige av båtplass

Båtplass brygge

NOK2850,- 01.04 - 01.11
 • Prisen gjeld også for bøye mot uteriggar

Båtplass bøye v/brygge

NOK1900,- Vår bøye
 • (1600,- kr m/eiga bøye)

Båtplass m/eiga bøye

NOK950,-
 • På anvist plass v/strand

Båtopplag ute

NOK900,- Vinter
 • (Sommar: 600,- kr)

Båtopplag inne

NOK250,- pr m2
 • Sommar og vintersesong